Skip to content

Административно правни услуги

В процеса на своята дейност на всяко предприятие могат да се налагат административни регистрации и действия в множество институции и ведомства. Пропускането на тези процедури води до налагането на значителни глоби и санкции. Ето част от институциите в които можем да Ви бъдем полезни:

• Търговски регистър – регистриране на нови фирми, пререгистрация, промени в обстоятелствата, продажби, публикуване на ГФО ……
• НАП
• Ежемесечно подаване на декларации към система интрастат;
• БУЛСТАТ
• НОИ
• Комисия за защита на личните данни
• Инспекция по труда
• Агенция по финансово разузнаване
• Други.