Skip to content

Начало на дейността си като счетоводно предприятие, СЧЕТОВОДНА КАНТОРА „РАЛИЦА“ поставя в началото на 1993 година. Нейн основател и управител е Стойно Димов.  Офисите на фирмата са разположени в гр. Добрич и гр. Варна.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА „РАЛИЦА“ е редовен член на АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ .

В нашите офиси работят над 30 висококвалифицирани специалисти. Първостепенна задача е повишаване квалификацията на служителите  и запознаване своевременно с промените в законодателството, неотменна част от това е и посещението на конференции и семинари.
Повече от 26 г. ние работим, отчитайки спецификата в дейността на всеки наш клиент доверил се на нашия опит в извършването на счетоводната отчетност и придружаващите счетоводни и административни услуги, придържайки се към критериите за конфиденциалност, делова етика, професионално и отговорно отношение.

Клиенти на СЧЕТОВОДНА КАНТОРА „РАЛИЦА“ са над 550 фирми с разнообразен предмет на дейност (производство, земеделски производители, търговия на едро и дребно, услуги, ресторанти, туризъм, медицински услуги, строителство, софтуерни услуги, организации с нестопанска цел и др.), благодарение на изградения начин на професионално комплексно обслужване нашите клиенти непрекъснато се увеличават. Ние се стремим бързо и ефективно да решаваме възникналите проблеми, което позволява на нашите клиенти да съсредоточат усилие за осъществяване на своята дейност.

При нас Вие ще получите бързи и компетентни консултации по текущи счетоводни и данъчни въпроси. Разяснение на новостите в счетоводната практика и законодателство, както и консултации по всякакви други финансово-счетоводни казуси.
Предлагаме Ви още – комплексно счетоводно и административно обслужване, абонаментно обслужване на фирми и физически лица, задължителни регистрации в различни държавни и общински органи.
Извършваме първоначална регистрация на фирми, промени в обстоятелствата, продажби на търговски предприятия или части от тях.
Ще Ви помогнем и в избора на счетоводен софтуер.
А също така помагаме на нашите клиенти да изберат най-доброто съответствие с предлаганите от застрахователите тарифи, условия и надеждност.

Няколко са причините, които предопределят избора на съвременния бизнес за обслужване от счетоводна кантора.
При възлагане на счетоводното обслужване на счетоводна кантора :
1. Не се правят инвестиции в техника и счетоводен софтуер, нормативни бази данни и методически издания, обучения и участия в семинари.
2. Не се заделят ресурси за работно място „счетоводител“ ( поне 1.5 пъти по-скъпо е поддържането на    локален счетоводител).
3. Работи се с квалифициран и опитен счетоводен персонал, дипломирани ескперт счетоводители, юристи.
4. Партньорството със счетоводна кантора е обвързано с носене на отговорност за евентуални грешки.

Счетоводната практика е огромна и не е по силите на един служител да обхване всичко. Локалният счетоводител в една фирма се затруднява, когато трябва да реши по-сложни и нетрадиционни казуси. От една страна все по-често фирмите-клиенти поставят много въпроси, които в повечето случаи са най-малко счетоводни: ТРЗ, Кодекс на труда, социално осигуряване, търговски сделки. В тези случаи счетоводните къщи следят и реагират на всички промени в данъчното законодателство и уведомяват навреме своите клиенти. Те работят по-изгодно от гледна точка на разходите, а грешките са сведени до минимум. За тях обучението на персонала и анализът на практиката са задължителни. Информационна обезпеченост е абсолютно изискване в работата им. Счетоводната кантора поема отговорността за неправилно съставени отчети, неправилно начислени данъци или пропуснати срокове.

Сфера на обслужване

  • Комплексно счетоводно и административно обслужване на предприятия в сферата на: производство, земеделски производители, търговия на едро и дребно, услуги, ресторанти, туризъм, медицински услуги, строителство, софтуерни услуги, организации с нестопанска цел и др.
  • Данъчни и осигурителни консултации.
  • Представителство пред данъчните, осигурителни и други държавни органи.
  • Консултиране в областта на застраховане