Skip to content

Данъчна защита

Това включва:

• Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишния счетоводен отчет и др. информация в Националната Агенция за Приходите и НОИ

• Провеждане на необходимите проверки с органи на Данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни

• Консултации по ревизионни преписки и актове за начет

Ние си поставяме целта да бъдем свързващото звено между своите клиенти и държавната администрация чрез изграждане на тяхната данъчна стратегия и оперативно водене на данъчното им счетоводство.