Skip to content

Застрахователно посредничество

Всеки управител трябва да изготвя програма за защита на материалните и човешките ресурси. Важна и неделима част от тази програма е застрахователният план.
Застрахователните компании предлагат широка гама от застрахователни продукти.
Ние задълбочено проучваме желанията и потребностите на клиента и намираме най-доброто съответствие с предлаганите от застрахователите тарифи, условия и надежност.
Следим нашите клиенти да са изрядна страна по всяка застрахвателна полица, която в случай на застрахователно събитие е от първостепенно значение.