Skip to content

Разпространение на счетоводен софтуер

Избора на достатъчно добър приложен софтуер е трудна и отговорна задача. Трудно е да се проучат всички предлагани възможности и правилно да се прецени кое е най доброто за вас решение. Има голяма опасност да направите някоя от следните грешки:

  • Да изберете най добре рекламирания продукт вместо най добрия

  • Да изберете прекалено сложен и труден за внедряване и поддържане софтуер

  • Да получите много възможности от които нямате нужда

Ние имаме многогодишен опит като потребители на счетоводната система на ПИТАГОР ООД. Считаме, че в много случаи  тя  може да бъде предпочетен пред много от известните подобни системи и можем да  ви помогнем да прецените дали е добър избор за конкретно приложение. Можем да поемем ангажименти свързани с доставка, инсталиране, внедряване и поддържане на този софтуер.

Още за програмните продукти на ПИТАГОР ООД