Skip to content
Публикувано е становище относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

Публикувано е становище с изх.№20-00-26/02.02.2017г. относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Рубрика Становища, указания, инструкции